ชื่อร้านค้า/ชื่อบุคคล เบอร์โทร เขตการขาย (อำเภอ/จังหวัด)