บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่งจำกัด

30/50 หมู่ 6 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 

โทร : 034-447-633-4 ต่อ 21 , 034-849-723 แฟกซ์ : 034-447-767

 

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์/สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์

ฝ่ายการตลาด โทร : 091-782-4650

โทรภายใน : 034-447-633-4 ต่อ 131

Email : marketing@nettomfg.com

 

ฝ่ายขาย โทร : 092-324-2878

โทรภายใน : 034-447-633-4 ต่อ 137 138

Email : sales@nettomfg.com

 

ฝ่ายจัดซื้อ โทร : 063-654-6141

โทรภายใน : 034-447-633-4 ต่อ 123

Email : purchase@nettomfg.com

 

ฝ่ายบุคคล โทร : 087-619-3898

โทรภายใน : 034-447-633-4 ต่อ 124

Email : hr@nettomfg.com

 

Call Center : 081-340-0982

หรือส่งข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์มาที่ 

ตู้ปณ. 50 ปณภ.กระทุ่มแบน 74110