วีดีโอสอยพับมุ้งสปริง

วิธีพับมุ้งสปริง แบบง่าย เพียงคุณ กดตรงนี้  เพื่อรับชม วีดีโอ

กับคำบรรยาย ขั้นตอนการพับเก็บ ที่ถูกต้อง